Tisztelt Pályázó!

Kérjük, hogy a regisztrációs felület használata előtt ismerje meg az oldalhoz kapcsolódó adatvédelemi elveket és szabályokat. Köszönjük együttműködését.

Adatvédelmi nyilatkozat

Önt a regisztráció során arra kérjük, hogy részünkre olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülnek (pl. név, születési hely és idő, anyja neve, elérési címe, telefonszáma, e-mail címe, illetve végzettségére, életkorára, szakmai tapasztalataira, stb. vonatkozó adatok, melyek kitöltése a regisztrációhoz kötelező).

Az elhelyezendő információ feltöltésére csak a regisztrációt követően kerülhet sor, ennek az információnak a tartalmát Ön határozza meg, ezek tartalmáért Ön felel. Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport (ELMŰ Nyrt., ÉMÁSZ Nyrt., ELMŰ Hálózati Kft., ÉMÁSZ Hálózati Kft., ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft., ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft., Magyar Áramszolgáltató Kft., Sinergy Kft.) az Ön által megadott információkért, ill. azok valóságtartalmáért mindennemű felelősséget kizár.

Megadott személyes adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) előírásait maradéktalanul betartva fogjuk kezelni.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön hozzájárulása az Avtv. 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

Az adatkezelés célja

Az Ön által megadott személyes adatok kezelésének célja kizárólag a munkaerő kiválasztás, toborzás, az, hogy Ön e web oldal igénybevételével bemutatkozási, megjelenési lehetőséget kapjon, az Ön által fontosnak tartott információ adatbázisunkba bekerüljön.

Adatkezelők

Személyes adatait kizárólag az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport azon tagjai kezelik, akiknek az adatokhoz való hozzáférése – az Ön életrajza, az Ön által megadott információk alapján – a fenti célból feltétlenül szükséges.

Munkatársunk csak indokolt esetben, és csak az energiakarrier.hu igénybevételével kapcsolatosan keresi Önt elsősorban telefonon, e-mailben vagy postai úton kizárólag az Ön által megadott elérhetőségeken.

Az adatkezelés időtartama

Az Ön által átadott adatokat csak addig kezeljük, amíg Ön erre igényt tart, a regisztrációkor Ön határozhatja meg, hogy az Ön által közölt információk mennyi ideig legyenek tárolhatóak és felhasználhatóak.

Az adatok adatbázisunkból való törléséről is kizárólag Ön rendelkezhet, a Regisztráció törlése parancs segítségével. Ezt Ön bármikor igénybe veheti. A törlési parancs rögzítését követő egy munkanapon belül valamennyi adatát véglegesen törli a rendszer.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai, jogérvényesítési lehetőségei

Az Avtv. alapján Ön tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, az adatvédelmi nyilvántartás Önre vonatkozó részébe betekinthet, az abban foglaltakról feljegyzést készíthet és kivonatot kérhet, a fentiek szerint kérheti adatai törlését. Személyes adatai védelmére vonatkozó jogsértés esetén az adatvédelmi biztoshoz, valamint bírósághoz fordulhat.

Az Ön személyes adatait érintő, Öntől érkező bármely panasz, kérés vagy kérdés megválaszolása részünkről írásban, az Ön által megadott postacímre történik. Telefonon vagy e-mailben válaszolni csak a szolgáltatás esetleges technikai jellegű problémáival kapcsolatosan feltett kérdéseire tudunk.

Adatbiztonság

Törekszünk arra, hogy az ELMŰ-ÉMÁSZ Karrierportál biztonságosan működjön. Minden lehetséges technikai és szervezési intézkedést megteszünk, eljárást kialakítunk annak érdekében, hogy személyes adataihoz jogosulatlan személyek ne férhessenek hozzá, azokat ne tudják megváltoztatni, törölni, az adatokban sérülést okozni. Az adatokat védjük a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen is.

ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport