Felelősség a munkatársakért

Társaságcsoportunk közel 3000 főt foglalkoztat az ország mintegy 90 településén. Így mind az ELMŰ Nyrt. budapesti székhelyén és vonzáskörzetében, mind az ÉMÁSZ Nyrt. központjában Miskolcon, valamint észak-magyarországi telephelyeinken munkaadóként fontos szerep hárul ránk. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy hosszútávon biztos munkahelyekkel járuljunk hozzá ezen régiók gazdasági stabilitásához.

Céljaink és sikereink eléréséhez elengedhetetlen a megfelelően képzett és motivált munkaerő. Munkavállalóink rendszeresen vesznek részt kulcs-kompetenciákra koncentrálva célirányos készségfejlesztő képzéseken, továbbképzéseken. Mindezeken túl belső tanfolyamokat is szervezünk, jelenleg 13 e-learning tananyag érhető el az intraneten. Fontos eleme a szakértői és vezetői utánpótlás-nevelésnek a „Job Rotation” program. Társaságcsoportunk az idén mindkét német anyavállalattól fogadott fiatal kollégákat, ill. néhány tehetséges munkatársunk is lehetőséget kapott a külföldi tapasztalatszerzésre. Munkatársaink képzésén túlmenően igyekszünk gondoskodni a folyamatos utánpótlásról is. A 2009-ben megújított gyakornoki programunk első évének sikeres lezárását követően számos, alaposan felkészített fiatal pályakezdőnek tudtunk munkahelyet biztosítani. Társaságcsoportunk évtizedek óta támogatja a szakmunkások képzését, ezért továbbra is három telephelyen folyik az oktatás és folyamatosan foglalkoztatjuk a szakmunkás-bizonyítványt szerzett fiatalokat.

Társaságcsoportunk célja, hogy a sokszínűség és a befogadó vállalati kultúra üzleti tevékenységünk szerves részévé váljon. Ennek megvalósítása érdekében a 2010-es üzleti évben útjára indítottuk Sokszínűségi (Diversity) programunkat, melynek három fő pillérét az interkulturális kompetencia, a nemek és az életkorok jelentik. Mindezen fókuszterületek valós tartalommal való megtöltése – mint például a nők és férfiak munkahelyi esélyegyenlőségének biztosítása, a munka és család összeegyeztetése alternatív foglalkoztatási formák bevezetésével, mentorprogramok keretében az idősebb korosztály tudásának átadása fiatal munkatársaink részére, valamint tehetséges munkatársak kiküldetése anyavállalatunkhoz, illetve német kollégák fogadása társaságunknál – hozzájárul egy olyan munkakörnyezet kialakításához, melyben minden munkatársunk motiváltnak érezheti magát.  A program keretében Társaságcsoportunk elkötelezte magát az anyasági távollétből visszatérő női munkatársaink továbbfoglalkoztatására. Minden anyuka továbbra is élvezheti a biztos foglalkoztatást. A program további központi témája a munka és magánélet egyensúlyának biztosítása, amelynek keretében a korábbi foglalkoztatási formákon túlmenően vizsgáljuk a távmunka, illetve a részmunkaidős és a rugalmas foglalkoztatás lehetőségeit.

A cégvezetés a munkavállalói érdekképviseletekkel karöltve támogatja a sport- és szabadidős tevékenységek hagyományait, melynek kapcsán évente megrendezésre kerül az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport közös családi napja, valamint az ÉMÁSZ-ELMŰ Sportnapok, de számos munkatársunk vesz részt különböző villamos iparági sportversenyeken is. Szintén a hagyományokat folytatva rendezünk nyílt napot munkatársaink és családtagjaik részére az alsóörsi vitorlástelepen, és szervezünk nyári táborokat munkatársaink gyermekeinek.

Társaságcsoportunk a munka- és egészségvédelmet a vállalati kultúra fontos elemének tekinti. Elkötelezettségünket a munka- és egészségvédelmi politikánk foglalja össze. A munkavédelemmel kapcsolatos témákat az Igazgatóság is folyamatosan figyelemmel kíséri, és kiemelt fontosságot tulajdonítunk vezetőink „példakép”- funkciójának. Munkatársaink részére biztonságos, az egészséget nem veszélyeztető, munkavégzés és munkakörnyezet személyi és tárgyi feltételeit maradéktalanul biztosítjuk.  Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszert (MEBIR) működtetünk, melynek az ISO 18001:2007 szerinti megfelelését évente belső és külső auditok keretében vizsgáljuk. A legfontosabb munkavédelmi kérdéseket a munkavállalók képviselőivel a Paritásos Munkavédelmi Testület keretei között vitatjuk meg.

Munkatársainkért viselt felelősségünk számunkra azt jelenti, hogy biztos és biztonságos munkakörnyezetet teremtünk számukra, amely hatékony munkavégzést tesz lehetővé. Komolyan vesszük ezt a felelősséget,
mert tudjuk, hogy minden egyes munkavállalónk hozzájárul társaságcsoportunk eredményéhez.